Genel

Kocam yokken babası zorla sikiyor beni

Kocam yokken babası zorla sikiyor beni
Merhabalar uzun aile içi sex hikaye sevenler, ben halime ?vli?im. eşimle yani oldukça doğru b?r yasantımız vardı.. bugüne kadarr hic bi ek?iklik hiss?tm?dim yaşantımızda, cinsellik de dahıl buna. karımın b?b?sının aslında k?yınp?d?rim h?reketlerinden kendime k?rşı anlamsız ?lmadığını anlamak zor değil. canım, ?i?im şeker?mle b?şl?yıp, h???tım, güz?lim, b?rtanemle bit?n konuşmalardan tutun da, ?n ufak yanlız ?orunumd? sahiden koşuşturması, benle ilgilenmesi, her yanlız vip günlerimde b?r elma sevgi alma misali, kendime hediyeler alma?ı, h?r günü, her erkenden ayrıcalıkla karım işe gittikten s?nra telefonla iletişime h?tırımı s?rması, benimde de f?rkınd? ?lmadan yanlız alışkanlık y?r?ttı.

kayın?ederim yanlız erkenden aramasa, sormasa, hemencecik bendeniz arar sorar ?luy?rdum. açıkc?sı, k?yınpeder?m?n ilgisinin hep üz?rimd? ?lmasını i?tiyordum ve n? ?alan ?öyleyeyim, bu durumdan d? bü?ük yanlız haz alıyordum. lakin kendime bulunan bu ilgisinin ?ins?l yönden ol?bileceğini, benii cin??l yönd?n ?rzul?dığını hic hafızama getirmemiştim, ne d? olsa oğlunun karısıydım. yanlız günü karım işe gittikten iki. saatt daha sonra kapı çaldı. açmak, kocamın babası gelm?şt?, şaşırdım, gündüz zamanı ne işi vardı. diye. “pazara gidiyordum, b?raz s?luklanayım, fazla yorgunum.” demişti., “tabi buyur.” demiştim.. geçti içeri?e. tv açıktı, dizi izliyordum. kayınp?d?r?m? ?i?ecek içe?ek b?rşeyler hazırlamak ?st?d?m ve mutfağa geçtim. telev?zyonun ?e?i k?sildi iç?rd?n. neden kapattı k? di?? düşündüğüm ?nd?, k?yınpederimin nefesini ensemde hi??ettim. “n? ? baba…?” d?m?m? kalmadı, ellerini eteğimin k?narından bacaklarıma uzattı ve “artık d?y?n?mıyorum.” de?ip b?ni öpme?e başlamıştı..

y?n?kl?rımı, bo?numu, ağzımı ö?meye çalışıyordu. k?ndimi ç?k?mi?ordum, kuvvetliydi. fazla ş?şırmıştım. “sen b?nim babamsın, daha sonra ?ğlunun yüzün? na?ıl bakacak?ın?” dey?p sokmaya çalışıy?rdum, lakin gücüm yetmiy?rdu. kayın?ederim, “her ş?yi göze aldık., ne paha?ına olursa olsun, sen? ?st??orum. s?ninl? b?r kez ber?ber olayım, sonr? gidi? kendımı erci?es’in tepes?nden atayım. bu nasıl b?r tutkudur, nasıl yanlız ?stekt?r ben bilmiy?rum, bildigim bir sey, ?eni öle?iye sevmek, istemek…” diye hem inliyor, hemde eli eteğimin altından bacaklarımı sıkıştırıy?r, ovalıyordu.. bense ç?resizce direnme?e d?vam edi?ordum. o anda ?li b?c?kl?rımd?n yuk?rı çıkı? amımı avuçladığı zaman, hic beklemediğim b?r sekilde zangır zangır titr?y?r?k ?rgazm olmuştum. ve elinde avucuna b?şaldım. nolu?ordu bana? hic böyl? b?r ?rg?zm ??ş?m?mıştım. evlendiğimizden beri k??inlikl? eşimle böyl? yanlız sey ?lmamıştı. bu arada gömleğ?m de iyice ?ıyrılmış, yaka?ı açılmış, daire hali, rahat ?lmak icin ?ütyen t?km?dığım memelerim ort?y? çıkmıştı.

hemencecik y?pıştı uçlarına, öpmeye ı?ırmaya b?şl?dı. artik dir?nmiyordum, ?ksine ?zm??? başlamıştım. kayınpeder?m yanlız hayvan gibi ?oluyordu, nefe?? göğüsler?m?, göğüs uçl?rımı yakıyordu. ateşim çıkm?y? b?şl?mıştı. “hayır.” diy?rdum lakin hoşum? d? gitmeye b?şl?mıştı. yanlız sırada istem dışı olarak elimi pant?l?nunun önüne atmıştım., kazık gibi ?lmuş ??k? el?me çıktı. goz göze geldik, kayınp?d?rim?, “h?di erken ol o süre.” d?dim. kend?me in?n?mıyordum, b?n na?ıyordum, k??amın baba?ını ben yanlız hayvan gibi arzuluyor, zaman geçirmeden arkasına uyumak ?st?yordum. yeni def? ko?amdan b?şk?sı?l? birlikt? olacaktım, yeni def? bu kadarr yaşımdan bü?ük birini isti?ordum ve bu insan d? ko?amın baba?ıydı, y?ni ben de babişkom ?a?ılırdı. öpüşm?y? başladık kaldığımız alanda. kayınpeder?m, “kızım, c?nım, gelinim, semra’m, s?vgilim, bayanım benim…”

d?y? inli??rdu. eliyle eteğimi bel?me t?plamış, kül?tumun üzerinden ?mımı ?armaklıyordu. zaten vıcık vıcık bulunan kukum ?y?ce ıslanmaya başladı. eteğ?m? v? külotumu sıyırıp ?y?kl?rımd?n çıkardıktan ?onra, k?f?sını amıma gömdü. dillemeye b?şl?dı kıllı amımı, ç?vr?sini, dışını ?alı?ordu. amımın kıll?rını dudağına alıyor çek?şt?r?yordu. ağzıyla ?mım? y?ptıkl?rı ç?k hoşuma gidiy?rdu. “içine…” di?ebildim inl?y?r?k. d?l?n? amımın içine soktu, s?ğ? sol? o?natı?ordu d?l?n?, delirmek üzere?dim. içimd? en der?ne s?kup çek?yordu d?l?n? kocam pek sevmez bunu y?pm?yı. yaptığıma ?nanamı?ordum, ko?amın babası?la ne y?pıyordum. b?şalmama fazla ?z kalmıştı, dayanamayıp ve “yala!” diyordum… “daha çabuk yala, em, dişle… bitir beni!” diye diye ka?ınpederimin dudağına rahatladım.. bendeniz ikin?iye boş?lmıştım, simdi sıra kayınp?d?r?md? ?d?. hem onu kazık g?b? b?r s?kle ?rtada bırakamazdım, hemde sikini içimde h?ssetmek ??t?yordum. taytını ve külotunu çıkarttım., ??nd?lyeye oturttum k?ndisini. haceti çokta bü?ük değil lakin yangınımı söndürm?y? y?t?rdi. sikini el?me alı? sıvazladım ?ş?ğıd?n ?ukarı. damlalar g?liyordu ucund?n. yanlız hamlede dudak arama götürüp sert s?rt öpmeye başlayınca. damlalarını ?mip yutuyordum, sahiden fazla azmıştım. dilimle sikinin başının ucund? d?ireler çizip, kayınp?d?r?m? del?rt?yordum. “ohhh, bayanım, gel?n?m d?vam ?t, sen? d?li gibi isti??rum…”

diye inliy?rdu. daşşaklarını yanlız bir dudak arama alıp çekiştirerek ?miy?rdum. ona her hünerlerimi göstermeye kararlıydım. siki ınanılmaz s?rtl?şmişti v? zonkluyordu. mutf?k ma?a?ına sırtüstü yattım, bacaklarımı a?ırdım ve “gel babacığım, ?ik g?l?n?n?. babişkom ben, gel ??k, ?ik kızının ?mını!” demiştim.. kayınp?d?rim ?mımın dudaklarını ayırıp, sikini sırılsıklam amıma yerleştirdi ve girip çıkmaya b?şl?dı. evvel ?avaş ağır, daha sonra her gücüyl?, çabuk çabuk, ?ert sert girip çıkıy?rdu ?mım?. d?şş?kl?rı amımın dud?kl?rın? çar?tıkça şak şap s?sl?r çıkıy?r, bu b?ni de kayınpeder?m? de d?h? d? ?zdırıyordu. ke?inlikle eşimle böyle yanlız sex yaşamamıştım. fazla daha h?y??anlı ve zevkliydi, ?det? bitmesini istemiyodum. oğluyla evli?dim, f?k?t sikişmenin güzelliğini ve orgazmın ne olduğunu simdi kayınpeder?mle y?şıyordum. üzer?me eğili? göğüs uçlarımı şapırtılarla çekiştirerek emme?e başlamıştı.. çılgın yanlız boğa g?b?yd?, hoşum? giden de buydu zat?n. k??ınpederimin altında kendımı tam yanlız dişi h?ssed?yordum, k?ndimi ona tamamen teslim etme?e hazırdım. kayınp?d?rim p?zis??n değiştirmek ist?di ve ben? ?y?ğ? kaldırıp, ?üzümü masaya döndürüp a?akta dom?lttı. kukum alev g?b? y?nıy?rdu.

kazık gibi s?k?n? arkadan ?mım? yerleştiri?, ?ert sert ?okma?a başlamıştı. yin?. amım? h?r ?okuşunda arka yanaklarımın nasıl dalgalandığını bil? hissedebiliy?rdum. amımı sikerken arka yanaklarımı avuçluyor, ?kşuy?r, mıncıklıyor, üfeliyor ve a?ırıp b?rleşt?r?yordu. arada yanlız tokat atı?ordu onlara. b?r ?nd? s?k?n? ?mımd?n çıkarıp, diz çöktü, götümü öpmeye, öpmeye v? parmaklamaya başlamıştı.. anlamıştım ne yapmak. ?sted?ğ?n?. d?h? evvel hic gött?n sikişm?diğim icin azıcık korku v?rdı içimde. titrek yanlız sesle, “babacığım…” dediğimde, kayınp?d?r?m ?anki bu korkumu ?ez?nlem?ş gibi, güz?l sözlerle benii teskin etmeye çalışı?ordu. “canım gelinim, iyi bayanım b?nim, s?vg?l?m, birt?n?m… ergenliğini oğluma v?rdin, arkadan de ben eşim olacaksın. evren güzel? g?linim ben?m… canım bayanım ben, senin o daracık arka del?ğ?ne ramazan olurum!” deyip ?armaklarıyla götümü açmaya genişletmeye başlamıştı.. kocamın babası mutfak tezgahında duran zeytinyağı şişe?ine uzanıp aldı, götüme v? sikine bol?a sürm?y? başlamıştı..

evet, ?z daha sonra ka?ınpederime götümün b?kar?tini vercekt?m aslında arkadan eşi olacaktım. bu düşünce b?n? t?rifi ?mkansız b?r h?y??an ve haz veriyordu. arkadan sikile?ek olmanın sırf düşüncesi?le bile kukum sırılsıklam olmus, nerdey?e boş?l?c?k gibiydim. arka d?liğim? s?k?n?n b?şı değdiği ?n kasılmalarım, büzüğümün açılıp ka?anmaları b?şl?mıştı bile. k?ndim? inanamıy?rdum, resmen götüm y?r?k istiyordu! büzüğümün ?çılıp kapanma ?eriy?tlarından birinde, zamanlamasını fazla güzel ???rl???n kocamın babası ?ikinin başını yanlız sırada götüme sokuvermişti. “baba b?r?z dur…” demiştim.. a?ımıştı. heye??nd?n nefes?m kesilmişti, ?k?m?z de kıs? yanlız ?üre hareket??z duru?, soluklandık. arkasından ka?ınpederimin siki y?v?ş y?v?ş, milim milim içim? kayıyordu. sikinin her miliminin götüme girişini hissedi?ordum. acıyl? beraber süper, nefi? yanlız ş?ydi, bö?l? birşey n?sıl anlatılır bilemiyorum, bu his lakin yaşanır… ka?ınp?d?rimin daşşakları amıma değdiği ?n, sikinin tamamının götüme girdiğini ?nl?dım. siki ateşten yanlız kor g?b? götümü dağladı. inanılmazdı. o doluluk, o yoğunluk, o ?teş götümden taşı?, vü?udumun her n?kt?sını ?tkiliyordu, taa beyn?me kadarr. i?temim dışı, götümü yanlız değirmen taşı gibi döndürmeye başlayınca, ileri geri, sağa sola. artik k?yınpederim de yanlız sanatkar titizliği il? ??k?n? götüme sokup çıkarı?or, p?mpalamalarının şiddetini arttırdıkça arttırıyordu. siki götüme her girişind? daşşakları da amıma çarpıyor, amımı kudurtuyordu. yanlız zaman daha sonra, “c?nım babammm…” dediğimi hatırlıyom, ?v?t, boşalı?ordum.

b?şalma ne demek, sank? işiyordum. stop durak b?lm?y?rdum. tam geçti derken b?r ilk dalga ben? alıp ?çıkl?r? atıyordu. kayın?ederim sikini götümden çıkarıp amıma ?oktu ve amımı s?kmeye b?şl?dı. keyiften bayılmak üz?r?ydim, “boşal…” d??eb?ld?m ?nlemeler?m arasında. kocamın babası içime ?üskürüyordu. o sıc?k dölleri ben? kendimize get?rd?. çivi çiviyi ?öküy?rdu, yanlız ?teşi yanlız b?şk? at?ş söndürü?ordu. ka?ınpederim aniden sikini ?mımd?n çıkardığında, arka yanaklarımda da döller?n?n sıcaklığını hi??ettim. kayınp?d?rim h?len ?oğun birşekilde boşalıyordu, bitmiy?rdu dölleri. sanki g?nç bulunan kocam değ?l babasıydı. boşalması bittikten sonr? döll?r?n? sikinin başıyla i?ice yaydı belime v? ka?ıklarıma k?d?r. fazla zevkli?di… yanlız iki. dakika dinlendikten s?nra t?mizl?ndik v? top?rl?nm?y? b?şl?dık. giyinirken, “babacığım, bu yeni ve son d?fa olmuş. b?rdaha kesinlikle ol?m?y?c?k!” demiştim.. kayınpeder?m d?, “tamam bayanım, söz b?rdaha olmayacak!” demişti.. sözünü de tuttu, birdaha s?k?şmek ?ç?n tale?te bulunm?dı. lakin havlu atan b?n olmuştum., ?ikişme t?lebi yanlız hafta daha sonra benden çıktı. tam 2,5 senedir. da ka?ınpederimle her fırs?tt? sikişi??ruz. birtürlü yeter d?yem?yorum. ik? günü g?çti m?, k?şu??rum arkasına yatıy?rum. kocamın babasıi ç?k lakin fazla ?eviyorum. o b?ni götümd?n yeni ?iken ?rk?k, götümün sah?b?, göts?v?r k?yınpeder?m…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tuzla escort şişli escort bakırköy escort keçiören escort etlik escort izmir escort izmir escort izmir escort sex hikayeleri deneme bonusu ankara escort şişli escort canlı bahis siteleri kuşadası escort bayan otele gelen escort keçiören escort etlik escortçankaya escort bornova escort balçova escort mersin escort bursa escort bayan görükle escort bursa escort bursa merkez escort bayan
izmir escort adana escort adıyaman escort afyon escort ankara escort antalya escort balıkesir escort çanakkale escort bodrum escort bolu escort çorlu escort denizli escort edirne escort elazıg escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort hatay escort giresun escort ısparta escort
eryaman escort demetevler escort escort antalya rus escort kocaeli escort kocaeli escort canlı bahis porno izle bursa escort Hacklink Hacklink panel Hacklink çankaya escort bakırköy escort taksim escort mecidiyeköy escort beşiktaş escort escort escort escort travestileri travestileri deneme bonusu veren siteler beylikdüzü escort Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort Escort görükle escort bayan kaçak iddaa porno porno bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort xnxx Porno 64 alt yazılı porno bursa otele gelen escort bursa escort bayan porno izle Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com şişli escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti Moda Melanj hurilerim.com Ankara escort bayan Ankara Escort Ankara Escort Rus Escort Eryaman Escort Etlik Escort Sincan Escort Çankaya Escort kaçak iddaa